Bonefast
Image default
Financieel

Hoeveel geld kan ik lenen met mijn inkomen?

Geld lenen kan uit pure noodzaak geboren worden, maar het kan ook zijn dat u op korte termijn een grote aankoop wilt doen zonder dat u daarvoor uw spaargeld wilt aanspreken. Om geld te lenen dient u een bank of een andere geldinstelling te benaderen met uw verzoek. Vervolgens wordt er gekeken of u in staat bent om een lening af te sluiten. De bank trekt altijd uw gegevens na bij het Bureau Krediet Registratie om te kijken of u al langlopende kredieten hebt afgesloten en of u in het verleden hebt laten zien dat u om kunt gaan met kredieten.

Wat kan ik maximaal lenen?

Het is moeilijk om aan te geven welk bedrag u maximaal mag lenen. Dit hangt namelijk af van meerdere factoren. Ten eerste is uw inkomen van belang. Het bedrag wat u wilt lenen moet natuurlijk wel door u afbetaald kunnen worden op termijn. Ook verlangt de geldverstrekker vaak dat uw inkomen stabiel is, zodat het risico dat de bank haar geld kwijt is tot het minimum beperkt wordt. Daarnaast is het van belang of u de lening alleen of met uw partner wilt afsluiten. Het spreekt voor zich dat een lening voor u en uw partner hoger kan zijn dan wanneer u alleen geld wilt lenen. Als laatste is van belang of u een lening met of zonder onderpand wilt afsluiten. Als u bijvoorbeeld uw auto als onderpand inzet kunt u een hoger bedrag lenen. Maar als u niet betaalt, heeft de kredietverstrekker het recht om beslag te laten leggen op uw auto.

Geld lenen

Bij geld lenen komen altijd twee partijen kijken: de geldontvanger en de geldverstrekker. Voor de laatstgenoemde is het belangrijk dat de leningaanvrager verkeert in een stabiele financiële situatie. Als dit niet het geval is loopt de kredietverstrekker het risico dat het geleende geld nooit meer terugkomt. Aan de andere kant zoekt de kredietnemer de leenvorm die het beste bij hem past en hij is op zoek naar de aanbieder met de laagste rente. Niemand wil immers meer betalen dan nodig is.

Welke lening past bij u?

Geld lenen kan op een aantal verschillende manieren. De drie bekendste leenvormen in Nederland zijn de hypotheek, de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Met een hypotheek kunt u een huis aanschaffen. De looptijd van een hypothecaire lening is in de meeste gevallen 30 jaar en iedere maand dient u een deel van de lening af te lossen. Bij een persoonlijke lening krijgt u bij aanvang het volledige bedrag. Vervolgens lost u gedurende de afgesproken looptijd elke maand een deel af en betaalt u ook elke maand rente over de restschuld van de lening. Het is niet mogelijk om tussentijds afgelost geld opnieuw op te nemen. Dit is het grote verschil met het doorlopend krediet. Geld lenen met een doorlopend krediet is flexibel. De lening heeft geen vaststaande looptijd. U mag tussentijds boetevrij geld aflossen, wat u later weer kunt opnemen. Op deze manier kunt u doorlopend geld blijven opnemen. Vanzelfsprekend betaalt u elke maand een deel aflossing en rente over de restschuld. Hoe hoog de maandelijkse aflossing is hangt af van uw leengedrag. Als u voortdurend opnieuw geld opneemt van uw doorlopend krediet zal de aflossing niet lager worden naarmate de lening langer duurt.

https://snelgeldlenenbinnen10minuten.wordpress.com/