Bonefast
Image default
Zakelijk

Meer uit uw ondernemingsraad halen

Hebt u te maken met een OR die niet optimaal functioneert binnen uw bedrijf? Meer resultaat uit uw ondernemingsraad halen is niet eenvoudig maar een OR cursus kan helpen. Een voorbeeld van een OR cursus is bijvoorbeeld een training om de leden van de OR beter te laten communiceren met de achterban. Omdat de leden van de OR het personeel van uw bedrijf vertegenwoordigen is het belangrijk dat zij regelmatig polsen wat er leeft onder alle werknemers. Daarnaast moeten zij ook communiceren wat er in de OR gebeurt. Dit proces kan verbeterd worden door middel van een OR cursus over dit onderwerp.

Praktijkvoorbeelden

Een trainer zal in de cursus situaties gebruiken uit uw eigen ondernemingsraad en in gesprek gaan met de leden van uw OR om te zien waar er mogelijke verbeterpunten zijn. Daarmee is het mogelijk om de OR beter te laten functioneren. Zo voorkomt u dat de OR een geïsoleerd orgaan wordt binnen uw onderneming. Daarnaast kunnen deelnemers aan de cursus snel nieuwe vaardigheden opdoen die zij ook in kunnen zetten in andere situaties. Zo bereikt u veel resultaat met een enkele OR cursus.

OR cursus voor managers

Een training op het gebied van OR is er niet alleen voor OR-leden maar ook voor managers. Omdat verschillende geledingen binnen bedrijven nog wel eens in een conflictsituatie kunnen belanden is het belangrijk om de diverse managementlagen goed op elkaar af te stemmen. Als men binnen de ondernemingsraad niet goed met elkaar kan communiceren kan dat problemen opleveren. Er wordt pas effectief overlegd als men respect en begrip heeft voor elkaars positie. Er wordt binnen de trainingen die hier op afgestemd zijn dan ook aandacht besteed aan communicatiestijlen en inlevingsvermogen. Het is mogelijk om meerdere mensen tegelijk deel te laten nemen aan zo’n training voor optimaal resultaat.

https://www.academy4-or.nl/or-trainingen/