Bonefast
Image default
Dienstverlening

Fiscaal advies voor ambitieuze ondernemers: KMO groei subsidie

 

Steun voor kmo-groeitrajecten

De kmo-groeisubsidie is gericht naar bedrijven met concrete groeidoelstellingen. Die groeidoelstellingen kunnen betrekking hebben op transformatie, innovatie of internationalisering.

Ondernemers kunnen de subisdies inzetten voor het verwerven van kennis die zal bijdragen tot de groei van hun onderneming. Die kennis kan in het bedrijf binnen gebracht worden via een externe strategische consultant of via een eigen aanwerving. 

Wanneer kom je in aanmerking?

Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) in de privésector of je beoefent een vrij beroep met een vestiging in het Vlaams Gewest. De tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap (ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid) komen niet in aanmerking. Je hoofdavctiviteit moet op de NACEBEL lijst staan. 

De subsideis kunnen ingezet worden voor pas opgerichte ondernemingen of bestaande ondernemingen. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten, namelijk de kosten voor advies door een dienstverlener of de loonkost van een nieuw aangeworven strategisch profiel. De minimumkosten moeten sowieso 20.000 euro bedragen om in aanmerking te komen.  De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per kalenderjaar. 

Hoe steun aanvragen?

Je boekhouder zal je in zijn fiscaal advies graag bijstaan bij het invullen van de subsidie aanvraag en dient verstuurd te worden naar Agentschap Innoveren en Ondernemen.  De aanvraag wordt beoordeeld door een dossierbehandelaar van het agentschap en indien het dossier ontvankelijk wordt verklaard, kan je je dossier mondeling gaan toelichten.

http://www.certifisc.be/nl/home