Bonefast
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wie zal de syndicus aanstellen

Bij nieuwbouw wordt de syndicus nogal eens aangeduid door de bouwpromotor en wordt het mandaat doorgaans vastgelegd in de basisakte. Of wordt het vastgelegd in het reglement van mede-eigendom. Deze aanstelling vervalt van rechtswege bij de eerste algemene vergadering van de vereniging voor mede-eigenaars. De algemene vergadering kan de syndicus herbenoemen. Het mandaat van de syndicus bedraagt minimum 1 jaar, maar mag de 5 jaar niet overschrijden, verlening is echter wel mogelijk.

De bevoegdheid van de algemene vergadering om de eerste syndicus aan te stellen kan het gevolg zijn van twee feiten, ofwel werd de syndicus in het reglement van mede-eigendom niet aangesteld ofwel werd de syndicus in het reglement van mede-eigendom wel aangesteld en vervalt de aanstelling van rechtswege bij de eerste algemene vergadering.

Lees ook meer over vastgoed op http://hetvastgoednieuws.be

https://www.syndicusservice.be/kb/wie-stelt-de-syndicus-aan/