Strategisch inkoopadvies: strategieën ten opzichte van goederen en diensten van een bedrijf of organ

De beleidsbepaling van een organisatie of bedrijf kan worden bepaald door middel van strategisch inkoopadvies. Strategisch inkoopadvies richt zich op de inkoopstrategie van bedrijven ten opzichte van goederen of diensten. Dit inkoopadvies kan zich richten op de soort leveranciers die worden benaderd, maar kan bij een andere strategie, zoals kosteneffectiviteit, zich ook richt richten op bijvoorbeeld kostenbeheersing. Deze vorm van inkoopadvies kan toegepast worden in iedere markt, ongeacht het product of de dienst die wordt aangeboden. Het gaat immers om de strategie erachter, welk speerpunt wordt door een bedrijf of organisatie belangrijk gevonden. En of die strategie dan wordt toegepast in een bedrijf dat grondstoffen verkoopt of een uitzendbureau dat vooral diensten aanbiedt, maakt dan niet zoveel uit.

 

Het effect van relaties bij inkoopadvies tussen de inkoper en de leverancier

Bij inkoopadvies is het eigenlijk heel belangrijk u niet te laten beïnvloeden door de relatie die u hebt met uw inkoper of uw leverancier. Toch is het voor te stellen dat het bij inkoopadvies vaak wel draait om die relatie. U doet immers liever zaken met iemand die u graag mag. In het inkoopadvies schuilt hierin echter ook een valkuil. Als inkoper is het namelijk belangrijk om een zekere mate van rationaliteit en objectiviteit in het oog te houden. Veel bedrijven kiezen tegenwoordig dan ook voor een inkoopbureau dat onafhankelijk een oordeel kan vormen over de beste leveranciers. Een goede relatie tussen inkoper en leverancier is zeker belangrijk maar er zal altijd gedacht moeten worden vanuit de prioriteiten vanuit het bedrijf en niet vanuit persoonlijk oogpunt.

 

Tactisch inkoopadvies, de fijne lijn tussen bedrijfsbeleid en sociale interactie

Naast strategisch inkoopadvies bestaat er ook tactisch inkoopadvies. Bij tactisch inkoopadvies gaat het om de keuze voor een bepaalde leverancier en onder welke voorwaarden die leverancier producten of diensten mag leveren. Bij deze voorwaarden wordt een inkoopadvies uitgebracht dat zich richt op zaken als de prijs, maar ook de menselijke kant is hierbij belangrijk. In het verkoopadvies moet enerzijds rekening worden gehouden met het inkoopbeleid van het bedrijf, maar tegelijkertijd spelen de sociale interacties tussen inkoper en leverancier een grote rol in de relatie op de lange termijn. Sociale overwegingen die een tactisch inkoopadvies kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld politieke overwegingen of een vertrouwensband, of natuurlijk het gebrek daaraan.

https://www.insinc.nl/