Het gebruik van ‘smart medicatie’ is in opmars

Het gebruik van medicijnen door mensen, die hun mentale prestaties willen verbeteren, neemt wereldwijd toe en is door het grootste onderzoek ooit in deze categorie onderzocht. In een onderzoek onder tienduizenden mensen meldde in 2017 14% minstens één keer in de voorgaande twaalf maanden stimulerende middelen te hebben gebruikt, terwijl dat in 2015 nog maar 5% was.

Het niet-medische gebruik van stoffen – vaak ‘smart medicatie’ genoemd – om het geheugen of de concentratie te verbeteren, staat bekend als farmacologische cognitieve verbetering (PCE) en steeg in alle 15 landen, die in de enquête waren opgenomen. Het onderzoek keek naar voorgeschreven medicatie zoals Adderall en Ritalin – medisch voorgeschreven om ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) te behandelen – evenals naar de medicatie modafinil tegen slaapstoornissen en de illegale stimulerende middelen zoals cocaïne.

De overwaardering van de smart pil

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in juni in het International Journal of Drug Policy1, is gebaseerd op de Global Drug Survey – een jaarlijkse, anonieme online vragenlijst over medicatiegebruik wereldwijd. Het onderzoek had 79.640 respondenten in 2015 en 29.758 in 2017.

De Amerikaanse respondenten rapporteerden het hoogste gebruikscijfer: in 2017 zei bijna 30% dat ze in de voorafgaande 12 maanden minstens één keer medicatie voor PCE hadden gebruikt, in tegenstelling tot 20% in 2015.

Maar de grootste stijgingen waren in Europa: het gebruik in Frankrijk steeg van 3% in 2015 naar 16% in 2017 en in het Verenigd Koninkrijk van 5% naar 23% (bekijk hiervoor ‘Quest for cognitive enhancement’). Uit een informeel lezersonderzoek in 2008 van Nature bleek dat één op de vijf respondenten medicatie had gebruikt om de concentratie of het geheugen te verbeteren.

De nieuwste analyse is indrukwekkend in omvang, zegt Barbara Sahakian, een neurowetenschapper aan de Universiteit van Cambridge, het Verenigd Koninkrijk, die niet bij het onderzoek betrokken was. Er is door gezonde mensen een toenemend ‘recreatief gebruik’ van cognitief bevorderende medicijnen, wat ethische bezwaren oproept, zegt ze.

Culturele factoren, de prevalentie van ADHD-diagnosen en de beschikbaarheid hebben allemaal invloed op welke medicijnen er voor PCE worden gebruikt en ook voor de mate van gebruik, zegt Larissa Maier, een psycholoog aan de Universiteit van Californië, San Francisco, die het onderzoek leidde.

In de Verenigde Staten, waar de diagnoses voor ADHD hoog zijn en medicatie een veel voorkomende behandeling is, zei 22% van de respondenten dat ze geneesmiddelen die amfetaminen combineren zoals Adderall voor PCE hadden gebruikt. Die medicijnen zijn niet goedgekeurd in de Europese Unie, waar vaker methylfenidaat – verkocht onder verschillende handelsnamen, waaronder Ritalin – wordt gebruikt.

Het onderzoek suggereert dat het uitgebreide gebruik van de Amerikanen bij de behandeling van ADHD de trend omhoog drijft en de medicijnen meer beschikbaar maakt: landen met hogere percentages ADHD-diagnoses, zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië, hebben voor de cognitieve verbetering hogere percentages van het gebruik van medicijnen zonder recept.

“De toegenomen diagnoses van ADHD en het gebruik van medicijnen op recept ervan creëren een aanzienlijke populatie van jonge farmacologisch gemedicineerde personen van wie de onderliggende problemen zich zeer waarschijnlijk in hun sociale wereld bevinden” zegt Steven Rose, een neurowetenschapper aan de Open Universiteit in Milton Keynes, VK.

Bron: L. J. Maier et al. Int. J. Drug Policy 58, 104–112 (2018)

 

https://blokpil.nl/links/studeerpil/