Bonefast
Image default
Particuliere dienstverlening

Deze makelaar uit Brasschaat kent alles over de verduurzaming van vastgoed

Nu de leefbaarheid van de aarde zich in het nauw bevindt, vinden er toenemende ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid. Ook de markt van onroerend goed is daaraan onderhevig. Makelaars zijn zich dan ook meer en meer bewust van het belang van verduurzaming van vastgoed. Duurzaamheid wordt in de loop der jaren steeds meer de norm voor allerhande panden. Een specifieke makelaar die gespecialiseerd is in de aanschaf of verkoop van onroerend goed in de omgeving van Brasschaat, namelijk Cum Laude, is tot in detail geïnformeerd over de huidige stand van zaken betreffende de wetgevingen op dit gebied en de gevolgen ervan voor u als koper of verkoper.

Wat is het energieprestatiecertificaat?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) in het leven geroepen om duurzaamheid op het gebied van immobiliën te stimuleren. Dit betekent dat wanneer u in Vlaanderen een pand wilt verkopen of verhuren, dat u over dit certificaat dient te beschikken. Cum Laude, een makelaar die actief is in en rondom Brasschaat, kan u er tot in detail over inlichten. Het doel van dit certificaat is dat het inzicht verschaft aan potentiële kopers of huurders wat betreft de energiezuinigheid van het pand. Het hebben van een geldig certificaat op het moment dat u een woning te koop of te huur aanbiedt, is daarom verplicht.

Hoe wordt de energiescore vastgesteld?

De berekening van een energiescore wordt niet door deze makelaar uit Brasschaat uitgevoerd. In plaats daarvan gebeurt dit door een energiedeskundige die het vastgoed inspecteert. In Vlaanderen vindt de exacte vaststelling van de score plaats door berekeningen in een programma van het Vlaams Energieagentschap. Dit agentschap voert ook controles uit op de aanwezigheid van energieprestatiecertificaten in panden die te koop of te huur worden aangeboden. De score komt tot stand op basis van informatie over onder andere het bouwjaar, gebruikte materialen, isolatie en verwarmingssystemen. Een lage EPC score betekent een goede energieprestatie.

Wanneer u zelf een woning wilt bouwen

Koopt u een stuk bouwgrond om vervolgens een woning geheel naar eigen wens op te bouwen? Ook dan krijgt u uiteraard te maken met energienormen. Sinds 2006 geldt er in Vlaanderen een energieprestatieregelgeving voor nieuwbouwwoningen. Elke pand dient aan een bepaalde K-waarde (thermische isolatie) en E-waarde (energieprestatie) te voldoen. Zo ontstaan er steeds meer energiezuinige en gezonde woningen die u ook nog eens voorzien van extra comfort. Luchtdichtheid, ventilatiesystemen, isolatie en een juiste oriëntatie spelen hierbij allemaal een rol van belang. Zorg dus dat u volledig in orde bent door samen te werken met de makelaar uit Brasschaat die alles weet over de verduurzaming van vastgoed, namelijk Cum Laude.

https://www.cumlaude.be/?i=0