Bonefast
Image default
Dienstverlening

Boekhouding: nieuwe modellen voor het neerleggen van de jaarrekening

Voor het neerleggen van de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016 gelden er aangepaste regels voor de boekhouding, met name nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening.Er zijn nieuwe versies van het volledig model, het verkort model en het nieuwe micromodel.

Het volledig model voor boekjaren vanaf 1 januari 2016

Er gelden 3 standaardmodellen in functie van de grootte van de vennootschap.

Een kleine vennootschap is een vennootschap die op datum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt tijdens de 2 laatst afgesloten boekjaren:

  • jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro,
  • balanstotaal: 4.500.000 euro,
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50.

Kleine, niet beursgenoteerde vennootschappen mogen voor het opmaken en de neerlegging van hun jaarrekening het verkort model gebruiken.

Het verkort model voor kleine vennootschappen

Dit bestaat uit:

  • de identificatiegegevens van de vennootschap en de jaarrekening (sectie VKT 1)
  • de volledige lijst van de zaakvoerders, bestuurders en commissarissen (sectie VKT 2.1) en de identiteit van bedrijfsrevisoren, externe accountants, erkende boekhouders of erkende boekhouders-fiscalisten die een opdracht hebben uitgevoerd betreffende de boekhouding van de onderneming (sectie VKT 2.2)
  • de jaarrekening met: de balans (secties VKT 3.1 en VKT 3.2), de resultatenrekening (sectie VKT 4); de tabel met de resultaatverwerking (sectie VKT 5) en de toelichting (sectie VKT 6)
  • de andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten: de inlichtingen betreffende de deelnemingen (sectie VKT 7.1) en de lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is (sectie VKT 7.2), de aandeelhoudersstructuur (sectie VKT 8), de andere overeenkomstig het artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen te vermelden inlichtingen (sectie VKT 9), het jaarverslag (sectie VKT 10), het verslag van de commissarissen (sectie VKT 11) en de sociale balans (sectie VKT 12)

Nieuw: het micromodel 

Bij de omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU voerde men een nieuwe vennootschapsvorm in, de microvennootschappen, met een aangepaste boekhouding. Een microvennootschap is

  • een kleine vennootschap die moeder noch filiaal is
  • die niet meer dan één van de volgende limieten overschrijdt: jaaromzet (exclusief btw): 700.000 euro, balanstotaal: 350.000 euro en jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10.

Kleine, niet-beursgenoteerde ondernemingen, die aan deze criteria voldoen, mogen een micromodel met minimale toelichtingen gebruiken.

http://www.certifisc.be/nl/home