Bonefast
Image default
Dienstverlening

Asbest in scholen

Laat asbest in scholen onderzoeken

Met enige regelmaat wordt asbest in scholen gevonden. Dit moet zo snel mogelijk aangepakt worden, aangezien dit gevolgen voor de gezondheid kan hebben voor mensen die vaak door de gebouwen lopen. Hiervoor is www.I4Solutions.nl de partner om u hierin bij te staan, te adviseren en de kwestie aan te pakken zoals nodig. Over het algemeen is het bekend dat met dit fenomeen rekening gehouden moet worden, maar op welke manier verschilt per situatie. Het hoeft niet meteen te betekenen dat een school moet sluiten of iets dergelijks. De medewerkers van I4Solutions denken in uw belang en gaan onderzoeken wat de gunstige wijze is om de asbest in scholen weg te werken. wanneer u met ons te werk gaat, dan zal al het onderzoek op degelijke en deskundige wijze uitgevoerd worden. Wij zijn ons ervan bewust dat vooral in het geval van onderwijsinstanties dit met beleid moet gaan. Kinderen, jongeren en ouders horen hier geen last van te hebben. Indien dit voorkomen kan worden, dan kiezen wij voor deze werkwijze. Voordat wij de beslissing maken voor een aanpak bij asbest in scholen, onderzoeken wij als eerste de volgende punten:

 • aanwezigheid asbesthoudende materialen
 • risicobeoordeling voor leerlingen en leerkrachten
 • asbestinventarisatie
 • toekomstige plannen van het gebouw zoals renovatie of andere werkzaamheden

Het gehele traject van asbest in scholen zal verlopen in overleg met het schoolbestuur of de aangewezen persoon die dit onderzoek in gang heeft gezet. In samenwerking met een professionele organisatie als I4Solutions is het zeker dat de aanpak voor asbest in scholen grondig wordt gedaan. Wij zijn ervaren in:

 • asbestinventarisatie
 • asbestadvies
 • second opinion asbest
 • asbestverwijdering

Op gebied van asbestverwijdering zijn wij deskundig volgens de SC 530, wat betekent dat wij een erkend bedrijf zijn voor deze werkzaamheden. Dit betekent ook dat wij uw onderwijsinstelling kunnen begeleiden in het halen van een SC 540 certificaat. Niet alleen heeft er dan asbestverwijdering plaatsgevonden, maar kunt u dit ook bewijzen aan derden zoals inspecteurs.

Ervaren met asbest in scholen

Indien er serieus sprake is van asbest in scholen, dan gaan wij aan de slag met de deskundige uitvoering van de verwijdering hiervan. Uiteraard moet dit zeer doordacht gedaan worden en zullen wij hiervoor eerst een onderzoek en advies voor uitbrengen. Van tevoren bereiden wij alles voor en bespreken wij alles met u en het overige betrokken schoolbestuur. Vooral als het betekent dat bijvoorbeeld enkele lokalen gesloten moeten worden of zalen en gangen. Dit moeten de medewerkers van de instantie wel weten. Zo kan tijdens de werkzaamheden voorkomen worden dat kinderen op plekken komen waar dat niet veilig of toegestaan is. Ruimtes moeten wellicht afgesloten worden en lokalen voller of anders ingericht om weer andere klassen in kwijt te kunnen. Het zorgt voor enige opschudding en verandering in het pand. Maar ook hier kunnen wij u bijstaan. Alles wordt overlegd met u om ook te bespreken wat het beste gaat werken voor uw school, leerlingen en leerkrachten. Uiteraard moet er op den duur ook een communicatie uitgaan naar de ouders in geval van asbest in scholen. Samen met u zorgen we ervoor dat betrokkenen goed geïnformeerd worden zonder dat er opschudding ontstaat. Naast de certificering werken wij ook volgens de bijbehorende wetten en regels. Daarnaast zijn wij bekend met de normeringen van de NEN 2991. Ons advies en maatregelen zijn daarom gebaseerd op deze punten en wij zoeken de beste oplossing om uw gebouw zo veilig mogelijk te maken. Wat betreft voor asbest in scholen zijn wij ook in te zetten voor een second opinion op het gebied van:

 • blootstellingsonderzoek
 • besmetting na of tijdens renovatie of sloop
 • toetsen van uitgevoerde onderzoeken en adviezen
 • beoordelen van offertes

Een onderzoek naar asbest in scholen is een ingrijpende uitvoering. Dit is iets wat elke gebouwbeheerder of bestuurder wilt voorkomen. Maar als dit op de juiste manier aangepakt wordt, dan kan het alleen maar ten goede zijn voor het bestaan van de school. Daarom is een second opinion zeer aan te raden, om zeker te weten dat enige ingrijp niet voor niets is geweest.

Als slopen toch de laatste redding is

Wanneer er toch sprake is van asbest in scholen hoeft dit niet altijd te leiden tot slopen, maar het is wel een van de mogelijkheden. Dit hoeft niet te betekenen dat het gehele pand afgebroken moet worden. Het kan ook gaan om maar een deel van het gebouw. Maar een sloop is hoe dan ook een ingrijpende gebeurtenis die iedereen het liefst voorkomt. Maar als het gaat om de aanwezigheid van asbest in scholen waar de veiligheid in gevaar is, dan is dit toch een van de gevolgen. Hier gaan wel de volgende stappen aan vooraf:

 • vervaardigen van sloop- en saneringsadviezen
 • plannen van aanpak wat betreft sloopplan en voorbereiding
 • werkomschrijving
 • directiebegrotingen
 • organisatie en coördinatie

Mocht u werkzaam zijn in een onderwijspand waarvan u denkt dat een asbestonderzoek op zijn plaats is? Lees dan eens de informatie door op onze website i4solutions.nl. U leest hier wat wij kunnen betekenen wanneer asbest in scholen voorkomt. Meestal is het iets wat mensen afschrikt en waarbij ze bang zijn voor de gevolgen van hun instelling. Dat hoeft niet het geval te zijn als u het laat opknappen door een organisatie als I4Solutions. Hierdoor zorgt u ervoor dat dit op professionele wijze wordt opgelost en u handelt ten slotte voor de veiligheid van uw omgeving. Of u nou advies nodig heeft, een goede aanpak of een second opinion, u kunt in alle gevallen contact met ons opnemen en gebruik maken van onze deskundige service.

http://www.i4solutions.nl/asbest-in-scholen

Gerelateerde artikelen

Enkele van de bekendste psychologen ter wereld

Documenten vertalen

Maai uw gazon met gemak met een John Deere zitmaaier