Alles over outplacement

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een nieuwe beroep begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer hierna 30 jaar geleden gecreëerd in Amerika En daarop kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Odertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het analyseren van verlangen en competenties en sollicitatie opvang.

Het procesverloop

Het procesverloop van outplacement binnen 3 simpele stappen uitgelegd:

Hulp bij solliciteren

Verwerk van het ontslag

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een personeelslid. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en overzicht vangen. Ook wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit ogenblik duidelijk bedacht.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor hetzelfde onderneming werkt. Een nieuw onderneming, kersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u binnen staat dit mee te nemen naar een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

Wat is Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, plichten,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de organisatie, de instelling,…

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn nieuwe personeel?

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft bedraagt van een voltijdse personeel Wanneer je na je ontslag wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als legio werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de personeelslid of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.