Advocaat echtscheiding

Advocaat echtscheiding

Een advocaat echtscheiding vraagt niemand graag aan. Wanneer u genoodzaakt bent deze aan te vragen, dan wilt u uiteraard de beste. Een die zijn vak kent en kan aanpakken. Bij www.wstadvocaten.nl werken mensen die verstand hebben van het juridische systeem en elke zaak op persoonlijke wijze benaderd. Met name bij een situatie als deze houden wij rekening met de ingrijpende consequenties die erbij komen kijken. Op onze website wstadvocaten.nl staan onze advocaten met hun expertise vermeld. Tevens leest u daarop het laatste nieuws omtrent dit onderwerp. In het kantoor werken mensen met diverse expertises. Een advocaat echtscheiding van wstadvocaten heeft zo de mogelijkheid ook een raadsman te raadplegen indien nodig. Met behulp van een advocaat echtscheiding wordt de breuk met uw partner in goede banen geleid. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in deze tak van de personen- & familierecht. Samen met u proberen wij de beste oplossingen te vinden voor u, uw partner en de eventuele kinderen die betrokken zijn. Met name in geval van kinderen is het belangrijk dat de zaken zo duidelijk mogelijk gemaakt worden. Dit gaat nog beter als de onderlinge conflicten opgelost kunnen worden of indien nodig opzij gezet kunnen worden. Desgewenst werkt de advocaat echtscheiding samen met een mediator. Bij ons werken zeker drie advocaten die gespecialiseerd zijn in personen- & familierecht. Dit is bij de meesten niet de enige specialiteit. Veel hebben ook kennis van de andere rechtsgebieden zoals:

 • arbeidsrecht
 • strafrecht
 • contracten- en verbintenissenrecht
 • vreemdelingenrecht

Indien uw echtscheiding meerdere rechtsgebieden raakt, dan bent u bij een advocaat echtscheiding van ons in goede handen. Niet alleen dankzij hun eigen brede expertise, maar ook door de andere medewerkers in ons kantoor die er eventueel bij betrokken kunnen worden. Allemaal werken ze op een dusdanige wijze waarin de cliënt vooral centraal staat, zijn of haar verhaal kan doen en dat er gepaste juridische oplossingen gevonden worden.

Meer dan een advocaat echtscheiding

Niet alleen kan een advocaat echtscheiding u helpen met het beëindigen van uw huwelijk. Naast het juridische papierwerk, moeten er vaak eigendommen verdeeld worden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • huis
 • inboedel
 • kapitaal
 • bezoekregeling kinderen
 • inkomen in geval van alimentatie

Wanneer twee mensen besluiten te scheiden, dan is een advocaat echtscheiding niet alleen handig voor de juridische afwikkelingen. Het scheiden van zaken als een huis, inkomen en kapitaal kan in geval van een scheiding juist moeilijk worden tussen twee partners. Zelfs als beide partijen hier achter staan, kan het tot conflicten leiden waar beiden niet op gerekend hadden. Een advocaat echtscheiding staat er verder vanaf. Deze is er weliswaar niet emotioneel bij betrokken, maar onze medewerkers staan wel voor hun cliënt. Met gepaste afstand zullen zij uw belangen behartigen.

Een verzoek voor scheiding kan op meerdere manieren bij de advocaat echtscheiding terechtkomen:

 • eenzijdig echtscheidingsverzoek
 • gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek

Voor beiden kunt u de advocaten van WST Advocaten inschakelen. In geval van een eenzijdig verzoek, dan wordt het door een van de echtgenoten aangevraagd. De andere partner kan naar aanleiding van het verzoek een verweerschrift indienen via zijn of haar advocaat echtscheiding. Wanneer niet beide partijen uit de onderhandelingen komen, dan wordt dit in handen genomen door de advocaat en de rechtbank. In overleg en samenwerking met hun worden alle nevenvoorzieningen op papier gezet zoals:

 • alimentatie
 • omgangsregeling
 • vaststelling boedelverdeling

De rechtbank kan bijdragen aan de regeling omtrent de volgende zaken.

 • Wie in de echtelijke woning mag verblijven.
 • Wie de voorlopige zorg over de kinderen krijgt.
 • Door wie de alimentatie betaald wordt.

Er is sprake van een gemeenschappelijk verzoek wanneer u samen met een advocaat de echtscheiding laat afhandelen. Dit is mogelijk als beide partijen het over alles eens zijn. Alle afspraken worden dan vastgesteld in een convenant.

Nieuwe ontwikkelingen

Wanneer u besluit uit elkaar te gaan dan is de kans dat u op de hoogte bent van alle regelingen rondom echtscheidingen nihil. Dat is al een reden om een advocaat echtscheiding bij de procedure te betrekken. Niet alleen vanwege de juridische kennis en om alles juridisch vast te stellen. Maar ook omdat deze persoon op de hoogte is van alle ontwikkelingen rondom dergelijke procedures. Wanneer u onze website bezoekt en kijkt bij echtscheidingsrecht, dan ziet u ook diverse artikelen met nieuws rondom dit rechtsgebied. Deze kan u zelf doornemen, maar er is een kans dat het u weinig zegt. Daarnaast kan het u veel energie kosten om alle procedure en regels door te nemen eventueel de alimentaties te berekenen. Onze medewerkers zijn hier al behoorlijk ervaren in.

Een echtscheiding is al een behoorlijk ongunstige gebeurtenis op zich. Waarschijnlijk komt er veel op u af waar u aan moet denken. Om maar niet te beginnen over de verandering die het met zich mee gaat brengen zoals een verhuizing, verandering van inkomen en emotionele reacties van u en uw omgeving. Met name als er kinderen bij betrokken zijn moet er veel geregeld worden waaronder de alimentatie. Een advocaat echtscheiding kan veel bij u uit handen nemen. Diverse regelingen en berekeningen kunnen door deze persoon uitgevoerd worden, zodat voor u de ruimte overblijft om de privézaken op te vangen. Om goed op de hoogte te zijn van de kennis van onze medewerkers, staat alle informatie op de internetpagina wstadvocaten.nl vermeld. Via de link ‘advocaten’ of de pagina ‘echtscheidingsrecht’ komt u terecht bij deskundigen die u kunnen bijstaan in deze omstandigheden. Mocht u nog met vragen zitten of onze hulp willen inschakelen, neem dan telefonisch contact met ons op.

http://www.wstadvocaten.nl/seo/advocaat-echtscheiding/